St!R

St!R

St!R ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de kwaliteitstoetsing van coaching en supervisie als begeleidingsmethoden vast te stellen. Systematische en geborgde toetsing van supervisoren op basis van competenties en klanttevredenheid dragen daartoe bij. Een registratie van een coach bij St!R betekent een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor cliënten en opdrachtgevers.

De registraties van LVSC en die van voormalig Stichting Coach! zijn in respectievelijk de Kamer van Supervisoren en de Kamer van Coaches vanaf maart 2010 ondergebracht in de nieuwe stichting St!R.

Bezoekadres
Sint Canisiussingel 28
6511TJ Nijmegen
Tel. 024 6425103
info@stir.nu
www.stir.nu