RBCZ

RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG
(Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

R.B.C.Z. Register

Bezoekadres
Kloosterstraat 82
4701KS Roosendaal

Postbus 70
4700AB Roosendaal
Tel. 0165 564 652
info@rbcz.nl