NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)opgericht in 1871, is de wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters. De NVvP zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Zij investeert in zaken waardoor psychiaters kwalitatief goed hun werk kunnen doen, zoals opleiding, bij- en nascholing en het verwerven van wetenschappelijke kennis.

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200
3528BL Utrecht
Tel. 030-2823303
Fax. 030-2888400
www.nvvp.net/

Ruim 3400 psychiaters (in opleiding) zijn lid van de vereniging.