NPG

Nederlands Psychoanalytisch Genootschap

Het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) is een vereniging van psychoanalytici. Een groot aantal van hen werkt in een eigen praktijk.

De doelstelling van het NPG is om de toepassing van de psychoanalyse in brede zin te bevorderen en een breder publiek te laten kennismaken met het psychoanalytische gedachtegoed. Dit doen zij onder andere door regelmatig wetenschappelijke vergaderingen, voordrachten en symposia te organiseren. Daarnaast organiseert het NPG lezingen in samenwerking met de NVPa. Een ander belangrijk toepassingsgebied van het NPG is het opleiden van nieuwe leden.

Bezoekadres
Maliestraat 1a
3581SH Utrecht
Tel. 030-2307080
Fax. 030-2343883
npg@npsai-utrecht.nl
www.npg-utrecht.nl/

Ruim 150 leden