NOLOC

NOLOC - Vereniging voor loopbaan professionals

Noloc zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van haar leden en belangenbehartiging, alsmede voor de profilering van het vak. Noloc biedt een netwerk voor de aangesloten Loopbaan Professionals.

Bezoekadres
Ambachtsstraat 15
3861RH Nijkerk

Postbus 1058
3860BB Nijkerk
Tel. (033) 2473475
info@noloc.nl
www.noloc.nl

Klachtenregeling: Ja
Ruim 2500 leden