NOBCO

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is. NOBCO coaches zijn vakspecialisten, hebben zich gecommitteerd aan de NOBCO beroepscode en investeren in de verdere professionalisering van het coachvak.

De NOBCO vindt een degelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk onontbeerlijk in de professionalisering van de professie van coach. Vanaf de oprichting van de NOBCO is individuele registratie/accreditatie van coaches een belangrijke pijler van de stichting geweest. Iedereen mag zich per slot van rekening coach noemen. Het is een onbeschermde titel. Om het kaf van het koren te scheiden én opdat coaches kunnen laten zien dat ze hun vak serieus nemen heeft de NOBCO reeds in 2003 een keurmerk in het leven geroepen: Het Registratie Beoordelings Systeem (RBS).

Dit systeem is vanaf 2011 vervangen door een nieuw accreditatie systeem: de European Individual Accreditation (EIA). Dit systeem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) waar de NOBCO deel van uit maakt.

Dit Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches kent 4 niveaus:

  • Foundation
  • Practitioner
  • Senior Practitioner
  • Master Practitioner

Omdat de NOBCO een stichting is, zijn er geen leden maar aangesloten coaches. Dat zijn er ruim 2000.


Postbus 1167
3860BB Nijkerk
Tel. (033) 2473428
info@nobco.nl
www.nobco.nl

Klachtenregeling: Ja