LVSC

Landelijke vereniging voor supervisie en coaching

LVSC behartigt de belangen van coaching, de leermethode supervisie en aanverwante vormen van begeleiding. Het gaat daarbij zowel om het behartigen van de belangen van supervisoren, coaches en andere begeleiders als om die van hun cliënten.

Bezoekadres
Bureau LVSC, Kerkenbos 1246
6546BE Nijmegen
Tel. Tel. 024 - 3662080 (van maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur)
info@lvsc.eu
www.lvsc.eu

Klachtenregeling: Ja
Ruim 2400 leden