Career Management Institute (CMI)

Career Management Institute

CMI waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van loopbaanprofessionals door certificering (een toetsing van de vakbekwaamheid), waardoor de kwaliteit van de dienstverlening van deze loopbaanprofessionals in de markt gewaarborgd wordt.

CMI is een onafhankelijke en onpartijdige certificerende organisatie. Dit betekent dat zij als certificerend instituut onafhankelijk is van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van loopbaanadvisering. Hierdoor kan CMI de norm voor certificering hoog houden. Bij de toetsing op vakbekwaamheid van loopbaanprofessionals sluit het CMI aan bij internationaal/ europees ontwikkelde kwaliteitscriteria. CMI wordt door de Raad voor Accreditatie zelf ook aan de hand van deze standaard getoetst (ISO /IER 17024). CMI is de eerste certificerende instelling op het gebied van loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, die aan deze criteria voldoet.

CMI toetst de vakbekwaamheid van loopbaanprofessionals en daarnaast moedigt CMI de Register Loopbaanprofessionals (RL’s) ook aan tot een continue, praktiserende ontwikkeling naar kwaliteitsbewust ambachtelijk meesterschap. De ontwikkeling van de RL’s wordt iedere 3 jaar getoetst. De toetsing geschiedt door een commissie van drie, voorgezeten door een hoogleraar, die optreedt als onafhankelijke voorzitter geassisteerd door twee experts uit het vakgebied. Ook de Raad van Beroep werkt geheel onafhankelijk.

De door CMI gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals (RL's) streven er voortdurend naar hun vakkennis uit te breiden en te verdiepen en de toepassing van die kennis te verbeteren. Zij wensen bij de uitoefening van hun vak niet alleen hun competenties te vergroten, maar tevens te werken met professionele standaarden. Bovendien willen zij hun werk toetsbaar maken aan objectieve criteria.

CMI is in de afgelopen 4 jaar sterk gegroeid van 100 gecertificeerde RL’s in 2007 naar circa 500 RL’s in 2011.

Bezoekadres
Jansweg 40
2011KN Haarlem
Tel. (023) 55 35 990
info@cminl.nl
www.cminl.nl

Klachtenregeling: Ja