BOKA

Beroepsvereniging voor Pedagogen

Een orthopedagoog of klinisch pedagoog-BOKA moet voldoen aan de eisen van een geëigende vooropleiding. Bovendien is het uitgangspunt van BOKA dat orthopedagogen zich blijvend in hun vak op de hoogte dienen te houden van de nieuwste wetenschappelijke theorieën en ontwikkelingen.


Postbus 5227
9700GE Groningen
Tel. (06) 31063391
secretariaat@boka.org
www.boka.org

Klachtenregeling: Ja
Ruim 800 leden