Training

Trainingen zijn er op veel gebieden. Trainingen die met regelmaat ook door psychologen worden gegeven zijn vaardigheids-, gedrags- en / of communicatietrainingen. Deze zijn erop gericht inzicht te krijgen in je eigen manier van communiceren en handelen en/of om specifieke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Je kunt hierbij onder andere denken aan trainingen op het gebied van: persoonlijke effectiviteit en assertiviteit , samenwerken, presenteren, mondeling communiceren en omgaan met conflicten.

Alle trainingen hebben één ding met elkaar gemeen: ze worden in groepsverband gegeven en begeleidt door één of meerdere trainers. In veel gevallen worden trainingen voorafgegaan door een individueel intakegesprek met de trainer, om samen een leerdoelstellingen voor de training te formuleren.