Balans werk en privé test

Raakt je werk je privéleven of is er een juiste balans tussen werk en thuis? Met deze test kun je zien hoe belangrijk jij de balans tussen werk en privé vindt in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. In de uitslag krijg je een persoonlijke score, uitgebreide uitleg en aanvullende tips.

Instructie

Stel je voor dat je op zoek bent naar de ideale baan. In hoeverre vind je de onderstaande zaken dan belangrijk of van waarde voor die baan?

Dit kan zijn van:
Helemaal niet belangrijk (--)
Niet belangrijk (-)
Niet/wel belangrijk(-/+)
Wel belangrijk(+)
Heel belangrijk (++).

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de uitslag zal zijn. Alle 15 vragen dienen beantwoord te worden.


-- - -/+ + ++
1 Flexibel inzetbaar zijn
2 Gunstige werktijden
3 Anderen vertellen wat ze moeten doen
4 Werktijden die aansluiten bij je natuurlijke ritme
5 Werken volgens routines

-- - -/+ + ++
6 Kunnen pauzeren op momenten dat je daar behoefte aan hebt
7 Vakantie op kunnen nemen wanneer jou dat uitkomt
8 Zorgvuldig en netjes kunnen werken
9 Zorgtaken kunnen combineren met je werk
10 Werk dat goed samengaat met je privé-leven

-- - -/+ + ++
11 Werk dat thuis geen conflicten oplevert
12 Thuis kunnen werken
13 Goede verlofregelingen
14 Werk doen waarin prestaties goed beloond worden
15 Jezelf doorlopend kunnen ontwikkelen

-- - -/+ + ++