Libertijn assessment oefenen

Psychologisch Adviesbureau Libertijn helpt mensen en organisaties waarneembaar en aantoonbaar te veranderen. Dit doet Libertijn onder meer door het aanbieden van assessments. De assessments van Libertijn kunnen onder meer nuttig zijn bij het bepalen van potentieel, het selecteren van mensen en loopbaanontwikkeling. Oftewel, in iedere situatie waarin er een optimaal overzicht moet komen van de sterke punten van een persoon en de punten die verder ontwikkeld kunnen worden. Er wordt in de assessments van Libertijn antwoord gegeven op vragen als:

  • Wie is iemand?
  • Wat kan iemand?
  • Wat wil diegene?

Voorbereiding assessment Libertijn

Het standpunt van Psychologisch Adviesbureau Libertijn is dat wanneer je de mens begrijpt, je mensen, teams en organisaties verder kan brengen. Mensen die een assessment van Libertijn gaan doen, krijgen inzicht in hun sterke punten. Daarnaast worden ontwikkelpunten kritisch en realistisch bekeken. Voorafgaand aan het assessment krijgen deelnemers van Libertijn informatie om zich op het assessment voor te bereiden. Ook wordt gedurende de assessmentdag feedback gegeven. Na afloop worden resultaten van het assessment van Libertijn besproken en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Onderdelen Libertijn assessment

Met de assessments van Libertijn kan volgens de organisatie de beste match worden gevonden tussen mens en arbeid. Dit door een concreet beeld te geven van de sterkte-/zwaktebalans en de drijfveren van een persoon. Gedurende de assessments worden verschillende instrumenten ingezet, zoals interviews, capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten, simulaties en teamrollenonderzoek. Wordt je intelligentie getest? Dan kun je dit voorbereiden door middel van het oefenen met de IQ test training van 123test. Laat je vooraf informeren of een IQ-test deel uitmaakt van je Libertijn-assessment. 123test is er voor jou en is op geen enkele manier verbonden met Libertijn of enig ander assessmentbureau.