Pi-Educatie assessment oefenen

Pi-Educatie staat onderwijsinstellingen bij als het gaat om de professionalisering van hun medewerkers en studenten. Aan de hand van innovatieve human resource-instrumenten worden prestaties en gedrag meetbaar en stuurbaar gemaakt. Human resource-instrumenten zoals assessments. Pi-Educatie heeft ook een boek ontwikkeld, genaamd 'Coachen op gedrag en resultaat in het onderwijs', waarin vijfenveertig competenties zijn beschreven die gedrag bespreekbaar en meetbaar maken. Competenties die gemeten kunnen worden gedurende een assessment.

Pi-Educatie: STAR-methode

Pi-Educatie heeft handige methodes ontwikkeld om gedrag concreet bespreekbaar te maken. Dit met behulp van bijvoorbeeld STAR-vragen die Situatie, Taak, Actie en Resultaat verhelderen. Pi-Educatie biedt bovendien praktische voorbeelden en tips die voortvloeien uit jarenlange ervaring met coaching, competentiemanagement en assessments. Want hoe ontwikkel je gewenst gedrag op de werkplek? Hoe kunnen coachingsvaardigheden worden aangescherpt? Hoe kan een relatie worden gelegd tussen verschillende competenties? En hoe zit het met de ontwikkelbaarheid van competenties in relatie tot een bepaalde persoonlijkheid?

Pi-Educatie assessment

Wat staat je zoal te wachten tijdens een assessment? En hoe kun je je nog beter voorbereiden hierop? Met de IQ test training van 123test raak je vertrouwd met de capaciteitentests die gebruikt worden in assessments. Ook kun je je met de aanvullende persoonlijkheidstests inhoudelijk verder verdiepen. Bereid je voor als je binnenkort een Pi-Educatie assessment hebt. 123test is er voor jou en is op geen enkele manier verbonden met Pi-Educatie of enig ander assessmentbureau.