Pearson TalentLens assessment oefenen

Overzicht assessmentbureaus

Pearson Talentlens is een productgroep van Pearson Clinical met tests die gericht zijn op het voorspellen van motivaties, prestaties en gedrag voor HR doeleinden. Een deel van deze tests zijn afgeleide/aangepaste tests uit de productgroepen Klinisch en Onderwijs van Pearson. Een tiental tests wordt zo onder de verzamelnaam TalentLens assessment aangeboden en online afgenomen via Pearson Online (soms ook wel PAN genoemd).

Assessment oefenen?

Doe de IQ test training en verbeter je IQ score

Naar de IQ training

Hieronder vind je voor een aantal van de tests van Pearson TalentLens assessment vergelijkbare tests van 123test om je mee voor te bereiden op een aanstaand assessment. Oefenen verbetert je algehele prestatie in selectie- en ontwikkelassessments.

123test is onafhankelijk en heeft geen enkele binding met Pearson of Pearson TalentLens.

Pearson - Differentiële Aanleg Test voor HRM (DAT voor HRM)

Dit is een klassieke capaciteitentest om intellectuele capaciteiten ofwel intelligentie te meten. Het is een testbatterij die bestaat uit acht sub tests. De DAT voor HRM wordt door een aantal hogescholen ook gebruikt als 21+ toelatingstoets. De sub tests uit de DAT voor HRM en vergelijkbare reeksen uit de IQ test training van 123test zijn:

Pearson DAT voor HRMOnderdeel in IQ test training 123test
FigurenreeksenFigurenreeksen
RekenvaardigheidRekenen
AnalogieënAnalogieën
Ruimtelijk inzichtKubussen
TaalgebruikSpelling en Grammatica bieden we niet aan in onze IQ test training
Snelheid en nauwkeurigheidSpelling en Grammatica bieden we niet aan in onze IQ test training
WoordbeeldSpelling en Grammatica bieden we niet aan in onze IQ test training
Praktisch inzichtTechnisch inzicht (al zijn dit maar nu nog maar erg weinig vragen)

DAT voor HRM assessment oefenen?

Wil je je optimaal voorbereiden op het doen van de DAT voor HRM? Train dan de onderdelen, Figurenreeksen, Rekenen, Analogieën en Kubussen van de IQ test training.

Naar de IQ test training

TalentLens persoonlijkheidstests oefenen?

Wil je ook persoonlijkheidstests oefenen die je kunt krijgen bij een selectie- of ontwikkelassement in een TalentLens assessment? Oefen en wees voorbereid!

Pearson - Golden Personality Type Profiler (GPTP)

Dit is een Big Five persoonlijkheidstest dan wel Jung test met aanvullende schaal voor Kalm - Gespannen. Een vergelijkbare test van 123test waarmee je hiervoor kunt oefenen is de Kerntyperingtest.

Pearson - Personality for Professionals Inventory (PfPI)

Gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidstheorie. Meet de vijf hoofddimensies en 21 werk gerelateerde persoonlijkheidstrekken. Een vergelijkbare test hiervoor  is de Nederlandse Persoonlijkheidstest. Deze is momenteel alleen voor zakelijke gebruikers beschikbaar. Informeer bij 123test naar mogelijkheden om deze test toch te oefenen.

Pearson - RAVEN’S™ Advanced Progressive Matrices (APM-III)

Cultuur-arme intelligentietest met behulp van matrices. De Cultuur arme intelligentietest (adaptief) van 123test is hier zeer vergelijkbaar mee. Deze test dient ook als toelatingstest voor de International High IQ Society.

Pearson - Schaal voor Interpersoonlijke Waarden (SIW)

Meet interpersoonlijke waarden om te komen tot een persoonlijk waardenprofiel. Deze schalen zijn: Sociale steun, Conformiteit, Erkenning, Onafhankelijkheid, Altruïsme, Macht. Een aantal van deze dimensies wordt ook gemeten met de professionele Werkwaardentest.

Pearson - Schaal voor Persoonlijke Waarden (SPW)

Meet persoonlijke waarden om te komen tot een persoonlijk waardenprofiel. Deze schalen zijn: Materialisme, Prestatiemotivatie, Variëteit, Overtuigen, Orde en Netheid, Doelgerichtheid. Een aantal van deze dimensies wordt ook gemeten met de professionele Werkwaardentest.

Pearson - SOSIE 2nd Generation™

Voorspelt prestaties en cultural-fit door persoonlijkheid en waarden te meten. Deze test bestaat uit de SIW en SPW plus acht persoonlijkheidskenmerken. Deze schalen zijn: Dominantie, Verantwoordelijkheid, Stressbestendigheid, Socialibiliteit, Voorzichtigheid, Origineel Denken, Persoonlijke relaties, Vitaliteit. De Werkwaardentest en Kerntyperingtest samen bestrijken grofweg hetzelfde domein aan waarden en persoonskenmerken.

Pearson - Watson Glaser (Watson Glaser-III)

Meet Critical Thinking in werk gerelateerde situaties. Het onderdeel Kritisch Redeneren uit de IQ test training doet een beroep op dezelfde mentale capacititeiten, zij het in een licht afwijkend format. In de IQ test training wordt het specifieke format van de Watson Glaser ook nog toegelicht.

Pearson - Loopbaan Inzicht Vragenlijst (LIV)

Breng interesses, kennis en vaardigheden in kaart met behulp van het PAKSOC model van John L. Holland. Praktisch, Analytisch, Kunstzinnig, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Naast deze zes hoofdimensies wordt er een opdeling gemaakt in 15 interessegebieden. De uitgebreide Beroepskeuzetest meet dezelfde zes hoofddimensies en splitst deze uit naar drie inhoudsdomeinen. Er worden in plaats van interessegebieden specifieke beroepstitels volgens EU standaardclassificatie gegeven, aangevuld met extra informatie.