21+ toets

Wil je een specifieke 21+ toets oefenen of in algemenere zin een 21+ toelatingstoets voorbereiden? Veel onderwijsinstellingen gebruiken een toelatingstoets waarvoor je goed kunt oefenen met de IQ test training van 123test. Instellingen als PABO, verschillende hogescholen, Scheidegger / NCOI, LOI of NTI hanteren vaak wel allemaal hun eigen opzet maar IQ tests vormen altijd een onderdeel.

Een 21+ toets moet je doen wanneer je niet over de juiste vooropleiding beschikt die nodig is om de opleiding te mogen volgen en 21 jaar of ouder bent. De toelatingstoets kan bestaan uit verschillende onderdelen zoals capaciteitentests, kennistests en een motivatieonderzoek/gesprek met een studieadviseur. Voor de capaciteitentests kun je prima oefenen. Hieronder staat voor een aantal instellingen aangegeven welke specifieke onderdelen van de IQ test training je moet oefenen.

>>> Klik hier om direct met de IQ test training te starten

21+ toelatingstoets Hogeschool Utrecht

De toelatingstoets van de Hogelschool Utrecht is de Multiculturele Capaciteitentest voor Hoger niveau van NOA. Het beoogde opleidingsniveau van deelnemers aan deze toets loopt van 15 jaar havo/vwo tot en met afgerond hbo/wo.

De algemene IQ test training van 123test is een uitstekende manier om je voor te bereiden op de 21+ toelatingstoets van de Hogeschool Utrecht. De volgende onderdelen zitten in deze toets, erbij staat welke oefenreeks(en) van de IQ test training je hierop helpen voorbereiden.

WoordrelatiesDe mate waarin men de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat); het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Woordrelaties, eventueel extra ook Woordenschat
WoordanalogieënVerbaal redeneervermogen; het kunnen ontdekken van samenhang tussen een aantal verbale begrippen. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Analogieën, Dubbele analogieën
RekenvaardigheidDe vaardigheid in het omgaan met getallen en inzicht in rekenkundige relaties. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Rekenen, Numeriek logisch redeneren
CijferreeksenNumeriek redeneervermogen; het vermogen om systemen in symbolisch, numeriek materiaal te kunnen ontdekken en herkennen. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Cijferreeksen
ExclusieLogisch redeneren; het herkennen van klasse-principes, vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Figurenreeksen, Abstract redeneren (overeenkomsten), Figurenreeksen (slingers)
ComponentenBij deze subtest gaat het vooral om het mentaal manipuleren en transformeren van (twee dimensionale) vormen of figuren. Men moet zich in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen. Te oefenen reeksen uit de IQ test training: Componenten (let op, dit zijn slechts enkele voorbeeldvragen)


Hogeschool Rotterdam 21+ aanlegtest

De hogeschool Rotterdam gebruikt een aanlegtest als capaciteitentest. Dit is de zogeheten DAT (Differentiele Aanleg Test) voor HRM. Hieronder vind je een overzicht van de onderdelen van de test en op welke manier deze in de IQ test training van 123test terug komen.

Pearson DAT voor HRMOnderdeel in IQ test training 123test
FigurenreeksenFigurenreeksen, abstract redeneren (overeenkomsten)
RekenvaardigheidRekenen
AnalogieënAnalogieën (enkele en dubbele)
Ruimtelijk inzichtKubussen
TaalgebruikSpelling en Grammatica bieden we niet aan in onze IQ test training
Snelheid en nauwkeurigheidControleren
WoordbeeldWoordbeeld
Praktisch inzichtTechnisch inzicht (let op; alleen enkele voorbeeld vragen)

Fontys Hogeschool toelatingsonderzoek 21+

Fontys Hogeschool gebruikt voor hun 21+ toelatingsonderzoek de ACT(Adaptieve Capaciteiten Test) van Ixly. In dit artikel over Ixly kun je lezen welke onderdelen uit onze IQ test je hiervoor kunt oefenen.

Scheidegger 21+ regeling / NCOI 21+ regeling

Voor zover we weten wordt er bij Scheidegger en NCOI gebruik gemaakt van Cijferreeksen, Verbale analogieën en Figurenreeksen. Zij benoemen dit als onderdeel van hun 21+ regeling. In de IQ test training zitten oefenreeksen met precies deze benamingen. Het kan zijn dat de uiteindelijke vorm en moeilijkheidsgraad iets afwijkt, maar je zult beter scoren als je uitgebreid oefent.

Overige instellingen

Voor nog veel andere instellingen weten we dat ze één of meedere onderdelen uit de IQ test training ook gebruiken in hun 21+ toets. Denk bijvoorbeeld aan NTI, LOI, Lamarc, Saxion Hogescholen, Hogeschool Windesheim en Avans Hogeschool. Oefenen helpt! Heb je zelf informatie ontvangen over wat je aan tests zult moeten doen, laat ons dat dan weten dan maken we een advies op maat.

>>> Klik hier om direct met de IQ test training te starten